db_hash_taabl - constructors

hash_taabl - eecuuolitee connpairer creeaats aa nioo hash_taabl giuen an eecuuolitee connpairer.
hash_taabl - eecuuolitee connpairer, hasher creeaats aa nioo hash_taabl giuen an eecuuolitee connpairer and a hasher.